Main slide (1)
Main slide (1)
Main slide (2)
Main slide (2)
Main slide (3)
Main slide (3)
Main slide (4)
Main slide (4)

“Эмпати” төвөөс эрхлэн гаргаж буй бүтээлүүд

VIII БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН БОЛОВСРОЛ*

51. Толбот сургалтын цуврал 6 ном (3-4 нас)
52. Би бага байхдаа 6 ном (3-6 нас)
53. Зан харилцааны цуврал 6 ном (3-6 нас)
54. Нөхөрлөлийн ойн үлгэрүүд 6 ном (3-6 нас ба уншиж сурч байгаа хүүхдүүдэд)
55. Аз жаргалын ойн үлгэрүүд 6 ном (3-6 нас ба уншиж сурч байгаа хүүхдүүдэд)
56. Шинж чанарын тухай үлгэрүүд 4 ном (3-6 нас ба уншиж сурч байгаа хүүхдүүдэд)
57. Мумид тохиолдсон явдалууд 4 ном (3-6 нас ба уншиж сурч байгаа хүүхдүүдэд)
58. Амьтдын тухай үлгэрүүд 4 ном (5-6 нас ба бага ангийнханд)
59. Цагаан нил цуврал үлгэрүүд 8 ном (5-6 нас ба бага ангийнханд)
60. Хав хавынхан 4 ном (5-6 нас ба бага ангийнханд)
61. Муурын гэр бүлийнхэн 4 ном (5-6 нас ба бага ангийнханд)
62. Дэлдэнгийн гэр бүлийнхэн 4 ном (5-6 нас ба бага ангийнханд)
63. Би өөрийгөө таньж байна 3 ном (3-6 нас ба бага ангийнханд)
64. Насреттин Хожагийн онигооны түүвэр 10 ном (5-12 нас)
 


Menu